ตราสัญลักษณ์เต่าทองของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สำหรับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

คำแนะนำการใช้งานไฟล์ตราสัญลักษณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สำหรับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แบบใหม่ (เต่าทอง)

– ไฟล์ .PNG ขนาด 1353 x 492 pixels, Resolution 300 ประกอบไปด้วยไฟล์ตราสัญลักษณ์แบบพื้นหลังสีขาวและพื้นหลังโปร่งใส สามารถนำไปใช้ตัดต่อประกอบงานพิมพ์หรือภาพสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ต้องการได้ทันที
– ไฟล์ .PSD ขนาด 1353 x 492 pixels, Resolution 300 สำหรับการนำไปใช้กับงานพิมพ์หรือภาพสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ต้องการปรับแต่งหรือใส่ตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการ

ดาวน์โหลดไฟล์ .PNG ดาวน์โหลดไฟล์ .PSD