ชมรมจริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก

imagesCA2I9V92เวลาชีวิตมีเพียงหายใจเข้าและหายใจออก หมั่นสร้างบุญกุศลในวันนี้ สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้มีแต่ บุญ บาป 

CR:คำคมธรรมะเตือนใจ