มาตรการต่อยุง (Vector Control)

การปล่อยปลากินลูกน้ำ

การปล่อยปลากินลูกน้ำ

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

การสำรวจลูกน้ำยุงก้นปล่อง

การสำรวจลูกน้ำยุงก้นปล่อง

การชุบมุ้งและแจกมุ้ง

การชุบมุ้งและแจกมุ้ง