มาตรการต่อเชื้อ (Active Case Detection)

 

การเจาะโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรียในชุมชน

การเจาะโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรียในชุมชน

การเจาะโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรียในทหาร

การเจาะโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรียในทหาร

การเจาะโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรียในโรงเรียน

การเจาะโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรียในโรงเรียน

การเจาะโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยง

การเจาะโลหิตค้นหาเชื้อมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยง