ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการลงวารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.9

วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.9 พิษณุโลก (Journal of Disease Prevention and Control : DPC 9th Phitsanulok) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งเป็นสื่อประสานงานและส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุข โดยยินดีรับรายงานการวิจัย บทความปริทัศน์ และรายงานผู้ป่วย ซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปขอรับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น และกองบรรณาธิการพิจาณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการตีพิมพ์

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ ดาวน์โหลดเแบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการ

แนะเข้าพรรษานี้ช่วงเวลามงคล สะสมทรัพย์อิ่มบุญ สู่ฤดูเลิกเหล้า

stopdrink2013

” สคร.9 แนะเข้าพรรษานี้ช่วงเวลามงคล 10 วิธี สะสมทรัพย์อิ่มบุญ สู่ฤดูเลิกเหล้าแห่งชาติ ”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กล่าว ณ สถานีโทรทัศน์เอ็มเอสเอสเคเบิ้ลทีวีพิษณุโลก และสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีพิษณุโลก ว่า ประเทศไทยมีความเจริญทางด้านพุทธศาสนามาช้านาน พระพุทธเจ้าได้ให้พระคำสอนว่า “น้ำเมา” เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ขาดสติ สัมปัญชัญญะ แต่คนไทยก็ดื่มแอลกฮอล์กันทุกเทศกาล แต่ไม่ว่าจะออกกฏหมายมาควบคุมการจำหน่ายและการโฆษณา หรือขึ้นภาษีนำเข้าสุราต่างประเทศหรือในประเทศ แต่ประเทศไทยก็ยัง Continue reading

เหนือล่างต้องการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคมากถึงปีละเกือบ 13 ล้านชิ้น

check-aids-2013

” อึ้ง 5 จังหวัดเหนือล่าง ต้องการใช้ถุงยางอนามัยรวมกันมากถึงปีละเกือบ 13 ล้านชิ้น “

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กล่าวในการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์เอดส์ การประสานแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา และการวางแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก ว่าข้อมูลจากสถานการณ์การอนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่นและเยาวชนประเทศไทยปี 2553 พบว่า Continue reading

เตือนภัย ฝนมา อากาศเปลี่ยน คนป่วยง่าย ให้ระวัง 5 กลุ่มโรคพิเศษ

rainy-disease-2013

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กล่าวในรายการรักษ์สุขภาพ สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที พิษณุโลก ว่า เนื่องจากขณะนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมักมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นช่วง ๆ อาจทำให้เกิดภาวะน้ำขังหรือถึงกับท่วมฉับพลันได้ตามจังหวัดต่างๆ จากการสภาพดินฟ้าอากาศเช่นนี้ หากประชาชนดูแลรักษาอนามัยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้อ่อนแอ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว

กรมควบคุมโรค มีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคที่จะเกิดในฤดูฝน 5 กลุ่มโรค ดังนี้

1) โรคที่เกิดจากแมลงพาหะ เช่น Continue reading

ขอเชิญ หนุ่มสาวสุขภาพดี บุคลิกภาพดี อายุ 18 – 24 ปี เข้าร่วมประกวดในโครงการ Heathy Smart Guys and Girls 2013

smartguys-and-girls-2013
smartguys-and-girls-2013-Details
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่