กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด ป้องกันโรคอุจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ด้วยความปรารถนาดีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

dpc9-foodborne
03_26_dia4